Kennismaking met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Kennismaking met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Hoe goed je ook je job uitoefent, het spreekt voor zich dat in de praktijk altijd het risico bestaat dat je tegen een bepaald probleem aanloopt. Een kleine fout kan ook de beste vakman overkomen, maar de gevolgen er van zijn vaak niet te overzien. Gelukkig is het mogelijk om deze beroepsrisico’s te laten dekken. Dit kan gebeuren door het afsluiten van een zogenaamde beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Een dergelijke verzekering is in het bijzonder in het leven geroepen omdat ze de aansprakelijkheid ten gevolge van beroepsfouten weet in te dekken. Ben jij ook benieuwd naar wat deze verzekering allemaal voor moois voor jou in petto heeft? Verdiep je dan vooral even in de onderstaande informatie!

            Wat is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering precies?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die er dus voor zorgt dat bepaalde risico’s met betrekking tot het uitvoeren van je job kunnen worden verzekerd . Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat dit niet geldt voor alle risico’s. Het is in de praktijk dan ook zeer belangrijk om altijd na te gaan welke schade er wel en welke er vooral niet is verzekerd . Dit is vooral afhankelijk van de oorzaak van de schade. Deze kan immers het gevolg zijn van:

 • Nalatigheid;
 • Een vergissing;
 • Verzuim;
 • Een onjuiste advisering;
 • Verkeerd handelen;

De aansprakelijkheid wordt in de praktijk ook steeds afgemeten aan de hand van de normen van de beroepsgroep. Als maatstelling van de norm wordt er gekeken naar hoe een andere uitvoerder van het beroep in kwestie een bepaalde werkzaamheid zou hebben aangepakt. Het moet daarbij uiteraard gaan om een derde partij die over voldoende deskundigheid beschikt om de werkzaamheden in kwestie op een optimale wijze uit te voeren. Op deze manier kan de verzekeraar onder meer bepalen bij tussenkomst van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of er al dan niet sprake was van bijvoorbeeld nalatigheid of onjuist handelen van de uitvoerder van het beroep in kwestie.

            Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Het moet gezegd dat de risico’s waar bedrijven of professionelen vandaag de dag mee geconfronteerd kunnen worden door de jaren heen sterk zijn toegenomen. Dit is niet alleen het gevolg van het aangeboden worden van steeds complexere opdrachten, daarnaast ligt ook de sterk toegenomen concurrentie binnen menig aantal sectoren hiervan aan de basis.

Er zijn in de praktijk tal van verschillende voorbeelden aan te geven van dergelijke risico’s. Denk hierbij niet alleen aan verkeerde adviezen, maar ook aan het verstrekken van niet correcte of bijvoorbeeld onvolledige informatie. Ook de schending van mogelijke eigendomsrechten is een belangrijk aandachtspunt waar in de praktijk rekening mee moet worden gehouden. Ook bij een dergelijke schending is het mogelijk voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om tussen beiden te komen. Voor al deze risico’s geldt dat ze in de praktijk zeer verregaande gevolgen kunnen hebben. Dit overigens niet alleen op juridisch, maar ook zeker op financieel vlak. Het hoeft dan ook niet te worden benadrukt dat ze een zeer aanzienlijk gevaar kunnen vormen voor de continuïteit van de onderneming.

            Wanneer moet je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is lang niet altijd vrijblijvend. Je dient er in de praktijk dan ook rekening mee te houden dat er hiervoor vanuit bijvoorbeeld de opdrachtgever een verplichting voor kan gelden. Deze verplichting kan eveneens worden opgelegd door de overheid, bijvoorbeeld op het ogenblik dat er een bepaalde opdracht wordt uitbesteed aan een vakman. Ook in andere situaties kan het afsluiten van deze verzekering een absolute must zijn. Denk hierbij onder meer aan de volgende:

 • Ze wordt gesteld als voorwaarde voor lidmaatschap van een branche- of beroepsvereniging;
 • Ze kan worden verplicht gesteld door een bepaalde wetgeving;
 • Wanneer de algemene voorwaarden niet afdoende bescherming bieden;
 • Voor professionelen die hun vermogen willen verzekeren tegen beroepsfouten;

Bovenstaand overzicht maakt in de praktijk duidelijk dat er heel wat verschillende redenen kunnen bestaan om de keuze te maken om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Bij het aanvragen van een dergelijke verzekering bestaan er overigens ook een aantal niet onbelangrijke aandachtspunten waar je bij stil zal willen blijven staan. Om welke aandachtspunten het dan exact gaat ontdek je met de onderstaande informatie.

ZZP’er? Sluit dan een speciale beroepsaansprakelijkheidsverzekering ZZP af!

            Waar rekening mee houden bij het afsluiten van deze verzekering?

Bij het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal je dus in de praktijk steeds aandacht willen besteden aan belangrijke aandachtspunten. In eerste instantie dient er bijvoorbeeld stil te worden gestaan bij de hoogte van de uitkering die je kan ontvangen. Dit is een zeer belangrijke factor. Veel mensen die van plan zijn om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten besteden daarbij in eerste instantie hoofdzakelijk aandacht aan de premie die ze moeten betalen. Deze premie wordt echter concreet bepaald door de hoogte van de verzekerde uitkering. Des te hoger deze ligt, des te duurder dus de verzekering wordt.

Een optimale verzekerde waarde is in de praktijk ongelofelijk belangrijk. De schadeclaims waar je mee kan worden geconfronteerd bij beroepsaansprakelijkheid kunnen immers ongelofelijk hoog liggen. Je zal er dus absoluut zeker van willen zijn dat je verzekering deze claims op de meest optimale wijze weet in te dekken. Andere belangrijke aandachtspunten waar je zeker bij stil zal willen blijven staan zijn onder meer degene die hieronder staan aangegeven:

 1. Het eventueel meeverzekeren van een dubbele jaarlimiet;
 2. Het al dan niet meeverzekeren van de bedrijfsaansprakelijkheid;
 3. De zogenaamde inloopdekking;

Voor de inloopdekking geldt dat ze voorkomt dat je nog aansprakelijk kan worden gesteld voor activiteiten die in het verleden plaats hebben gevonden. Steeds meer bedrijven kiezen er dan ook voor om deze dekking op te laten nemen in hun verzekering. Dat kan zeker en vast interessant zijn, alleen moet je er wel rekening mee houden dat er hier een behoorlijke extra premie aan kan verbonden zijn. Het is dan ook aan jou om te bepalen of je deze extra premie wel of niet wil ophoesten. De mate waarin je al dan niet bereid bent om dat te doen is uiteraard ook voor een groot deel afhankelijk van de beroepsrisico’s waar je in de praktijk mee wordt geconfronteerd. Hoe dan ook moet je hier zeker even goed over nadenken.

admin

Reacties zijn gesloten.